Logotyp
Elektroskandia Order:
0771-39 10 00
Cylinda Order:
0771-25 25 00

Namn på sökvägKvalitet & Miljö

Inom Elektroskandia har vi ett ständigt fokus på kvalitet, där vårt viktigaste mått  utan tvekan är graden av kundnöjdhet. Flera av våra aktiviteter följs upp på en daglig basis, och eftersom det är ett arbete utan slut bedrivs det på många olika områden och nivåer.

Det man kan mäta kan man också åtgärda. Därför har vi inrättat en central kundsupport, vilket gett oss underlag för att höja leveranssäkerheten till våra kunder. Under en femårsperiod har vi nästan halverat antalet felleveranser – från en redan låg nivå.

Vi på Elektroskandia bedriver sedan många år ett aktivt miljöarbete. Detta tar sig många uttryck: Vi prioriterar t ex att samarbeta med leverantörer som, liksom vi själva, är miljöcertifierade.

Alla transporter samordnas så långt det är möjligt, för att spara bränsle. Ett annat exempel är att vi radikalt vill minska förbrukningen av wellpapp och kartong - målet är att vi ska klara att återvinna 90% av allt avfall.

 

Hållbarhetspolicy för Elektroskandia Sverige AB

Fastställd av ledningsgruppen 2010-03-10

uppdaterad 2017-02-20

 

I allt vi gör…

För oss på Elektroskandia är hållbarhet, kvalitet och miljö en gemensam hörnpelare i allt arbete. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att alltid kunna leverera rätt varor och tjänster, vid rätt tidpunkt, till rätt plats, med minsta möjliga miljöpåverkan – i alla led.

… vill vi bli bättre!

Elektroskandias mål är att i varje affär överträffa kundens förväntan när det gäller tillgänglighet på produktsortiment, leveransprecision och utbud av miljövänliga produkter. Med hjälp av vårt verksamhetssystem följer vi fortlöpande upp vårt förbättringsarbete. Vi uppfyller självklart gällande lagar och förordningar. 

När det gäller att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan fokuserar vi på att:

•Sträva efter att ständigt sänka elförbrukningen

•Vi ska Reducera avfallsmängder och öka återvinningsgraden i våra egna anläggningar

•Erbjuda och själva använda marknadens miljömässigt bästa transportmedel och logistiklösningar.


Sollentuna den 20 februari 2017

 

Anders Nordlöw

Verkställande direktör